Salgs- og handelsbetingelser ved køb af Amazon kurset hos Trademinds ApS

Trademinds ApS
Viengevej 6A
8240 Risskov
Tlf: 53 65 10 11
Mail:
CVR: 41546662

Det er vigtigt for os, at der er styr på aftalen. Derfor er har vi brugt meget lang tid på at sikre os, at både kurset og handelsbetingelserne er fejlfrie. Hvis du ikke er enig, bedes du kontakte os.

 

Accept på aftale

Når der opnåes enighed om en aftale, vil tilbud blive afsendt til mulig køber. Når tilbuddet er accepteret, anses det som accept på aftalen.

 

Brugs- og ejendomsret

Når du køber et kursus hos Trademinds ApS, forpligter du dig til ikke at fremvise materialet til personer, der ikke har købt kurset. Der kan forekomme IP- og device-kontrol, hvor der vil blive opkrævet erstatningskrav på kursusprisen gange antallet af yderligere personer som har fået uberettiget adgang, hvis kurset er blevet delt med andre personer. Kurset er personligt.

Som køber af kurset får du personligt adgang og brugsret til alt indhold, skabeloner og hjælpeark. Købes indholdet af en virksomhed, vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke person, som tilknyttes som kontaktperson for virksomheden. Vi anbefaler derfor at den valgte kursist forventes at have et stabilt og langvarigt forhold til virksomheden. Det er derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere, idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Det vil sige, at hvis kurset ønskes  at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed og/eller juridiske enhed, kan I kontakte os for et tilbud på udstedelse af flere licenser til samme virksomhed.

Som køber af indholdet har du tilladelse til at gøre følgende:

  1. Downloade/gemme arbejdsark og skabeloner til eget brug. Det gælder ikke at downloade videoer – disse skal tilgås via personligt login til læringsplatformen.
  2. Tilpasse downloadet arbejdsark og skabeloner, således at de passer til eget arbejde.
  3. 1 års adgang til opdateringer af kurset
  4. 1 års adgang til lukket Facebook netværk
  5. 1 års adgang til ugentlig live Q&A via det lukkede Facebook netværk

 

Ansvar

Det er kundens ansvar at overholde alle love i forbindelse med arbejdet, baseret på kurset. Trademinds ApS kan ikke stilles til ansvar for hverken indholdet i kurset eller det efterfølgende arbejde lavet af kursisten eller virksomheden, baseret på kursets indhold eller rådgivning.

Brud på handelsbetingelser giver Trademinds ApS til at stille efterkrav og retsforfølge både kursisten, men også den juridiske enhed/virksomhed bag kursisten.

Trademinds ApS kan ikke:

  1. Garanterer succes ved køb af kurset, selvom at alle forudsætninger gives. Succesen er kursistens og virksomhedens eget ansvar.
  2. Hæfte for eventuelle driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab hos kursisten/virksomheden ved eksempelvis formidling af forkert information, fejllevering af det aftalte eller forsinkelser.
  3. Stilles ansvarlige for at opdatere kurset ved forespørgsel. Eksempelvis hvis en 3. part, såsom Amazon, ændre en proces i sådan en grad, at dele af indholdet i kurset ikke kan anvendes. Det skal nævnes, at Trademinds altid vil bestræbe sig på at have det bedst mulige og opdateret indhold tilgængeligt for kursister.

 

Betaling og priser

Hvis ikke andet er nævnt, er alle nævnte priser eksklusiv moms.

Betaling sker ved bankoverførsel jævnfør information på fremsendte faktura.

 

Tilfredshedsgaranti

I bestræbelserne på at skabe den bedste tryghed for vores kursister, har vi valgt at tilbyde kursisten at have mulighed for at gøre brug af vores tilfredshedsgaranti inden for 14 dage at adgangen er givet eller at have set under 20% af indholdet for at gøre brug af tilfredshedsgarantien. Garantien består i en refundering af hele beløbet, undtagen de første 4.000 DKK ex moms. Vi forebeholder os retten til at beholde dette beløb, da kursisten med 20% af indholdet allerede vil få mulighed for at skabe værdi. Ønskes der at gøre brug af tilfredshedsgarantien, skal kontaktpersonen hos Trademinds ApS kontaktes skriftligt.

Det vil sige at tilfredshedsgarantien frafalder 14 dage efter at adgangensinformation til læringsplatformen er afsendt eller at der er set mere end 20% af indholdet – hvad end der kommer først. Hvis kursisten ikke kontakter Trademinds ApS skriftligt inden for 14 dage efter adgang eller ser mere end 20% af indholdet, betragtes dette som et tilfredsstillende køb og garantien bortfalder.

Beløbet refunderes til samme betalingsmetode og konto anvendt af kunden, medmindre andet aftales.

 

Gældende lov og værneting

Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds hvor Trademinds ApS er beliggende.